Kontaktdetails

Im Industriepark 1, 49733 Haren-Hüntel Tel: +49 5932 7355 5910 Fax: +49 5932 7355 5919
Öffnungszeiten

Montag 8:00 - 17:00
Dienstag 8:00 - 17:00
Mittwoch 8:00 - 17:00
Donnerstag 8:00 - 17:00
Freitag 8:00 - 17:00
 

You can read this content in these languages: EN / PL / ROU

Welcome to Randstad RIS Haren-Hüntel

Our Randstad Inhouse Services (RIS) division effectively and efficiently supports companies which have a high demand for flexible, on-site personnel. Under the principle, “Everything for one customer”, our RIS specialists work for a major poultry processing company in the meat industry in 49733 Haren and hereby coordinate the complete personnel management – from the recruiting of the suitable personnel to personnel placement planning and process control and optimisation. Support is offered in German, English, Polish and Romanian.

Benefits Randstad offers you:

For our employees working in our client’s company this means work which offers many benefits: 

 • insight into various areas of work and development into an in-demand specialist
 • qualification opportunities
 • in-depth induction and personal on-site support in several languages (German, Romanian, Polish and English)
 • fixed regular income
 • attractive social benefits
 • special payments such as Christmas bonus and holiday pay
 • good chances of being taken on permanently by our client’s renowned company
 • area-wide works council as additional contact
 • free health check by the company’s medical centre
 • free work clothing and protective gear
 • refund of travel costs for the move (up to €150)

Great job offers in Haren-Hüntel, Meppen, Ems and surrounding area

Apply for one of our vacancies! On our jobs website you will find a wide range of vacancies in interesting major projects e.g.

 • Assistant – food manufacturing
 • Production workers
 • Order pickers
 • Cleaning personnel

At Randstad we want to impress our clients and employees anew each day with our passion and absolute reliability – and, together with you, manage the tasks which the working world of tomorrow sets us.

Your Randstad Haren-Hüntel team

Witamy w Randstad RIS Haren-Hüntel

Randstad Inhouse Services (RIS) wspiera przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu na elastycznych pracowników – bezpośrednio na miejscu, efektywnie i wydajnie. Zgodnie z zasadą „Wszystko dla klienta” nasi specjaliści RIS pracują dla dużej firmy z branży przetwórstwa drobiu w niemieckiej miejscowości Haren (49733). Kompleksowo koordynują oni zarządzanie zasobami ludzkimi – od rekrutacji odpowiednich pracowników po planowanie wykorzystania siły roboczej oraz kontrolę i optymalizację procesów. Oferujemy obsługę w języku niemieckim, angielskim, polskim i rumuńskim.

Korzyści wynikające z pracy w Randstad:

Dla naszych pracowników, którzy wykonują swoje zadania w firmie naszego klienta, oznacza to pracę o wielu atutach: 

 • wgląd w różne obszary pracy i zdobycie kwalifikacji zapewniających dobrą pozycję na rynku pracy
 • możliwość doskonalenia zawodowego 
 • kompleksowe wdrożenie i wielojęzyczna osobista opieka na miejscu (język niemiecki, rumuński, polski, angielski)
 • stałe, regularne zarobki
 • atrakcyjne świadczenia socjalne 
 • wynagrodzenia specjalne, takie jak premia świąteczna i dodatek urlopowy
 • duże szanse na uzyskanie zatrudnienia bezpośrednio u naszego klienta 
 • ogólnokrajowa rada zakładowa jako dodatkowy partner do rozmów
 • bezpłatne badania kontrolne w zakładowym centrum medycznym
 • bezpłatna odzież robocza i odzież ochronna
 • zwrot kosztów podróży w razie przeprowadzki (do 150 euro)

Atrakcyjne oferty pracy w Haren-Hüntel, Meppen, Ems i okolicy

Aplikuj! Nasza internetowa giełda pracy oferuje duży wybór wolnych miejsc pracy w ramach ciekawych dużych projektów. Poszukujemy osób na następujące stanowiska:

 • Pomocnik – produkcja spożywcza (m/k)
 • Pracownik produkcji (m/k)
 • Komisjoner (m/k)
 • Pracownik sprzątający (m/k)

Randstad chce każdego dnia na nowo oferować absolutną wiarygodność oraz zarażać swoich klientów i pracowników pasją – i wraz z nimi rozwiązywać zadania, które stawia przed nami współczesny świat pracy.

Zespół Randstad Haren-Hüntel

Bine ați venit la Randstad RIS Haren-Hüntel

Domeniul nostru de activitate la Randstad Inhouse Services (RIS) este de a spijini societățile care au mare nevoie de personal flexibil direct la fața locului – efectiv și eficient. Conform principiului 'Totul pentru un client', specialiștii noștri RIS lucrează pentru o societate mare din domeniul industriei de prelucrare a cărnii, specializată în prelucrarea cărnii de pasăre, aflată în 49733 Haren, ei coordonând complet resursele umane – începând cu recrutarea angajaților și până la întocmirea planului de utilizare a personalului precum și în efectuarea controlului și optimizarea proceselor. Îndrumarea personalului se efectuează în limba germană, engleză, poloneză și română.

Avantajele Dumneavoastră la Randstad:

Angajații noștri care lucrează în societatea clientului, beneficiază de multiple facilități: 

 • Introducere în diferite domenii de muncă și posibilitatea de dezvoltare devenind astfel personal de specialitate căutat
 • Posibilități de calificare
 • Instructaj detaliat și îndrumare specială la fața locului efectuată în mai multe limbi (germană, română, poloneză, engleză)
 • Un venit fix, regulat
 • Prestații sociale atractive
 • Plăți speciale cum ar fi bani de crăciun și bani de concediu
 • Șanse mari de a fi preluat de către renumita societate a clientului
 • Un sindicat amplu ca partener suplimentar de contact
 • Control medical gratuit efectuat de centrul medical a întreprinderii
 • Punerea gratuită la dispoziție a ținutei de lucru și a îmbrăcăminții de protecție
 • Restituirea costurilor de călătorie în cazul unei mutări (până la 150 €)

Oferte atractive de muncă în Haren-Hüntel, Meppen, Ems și împrejurimi

Aplicați la joburi! În bursa noastră online de muncă găsiți la alegere un număr mare de locuri de muncă libere, aflate în cadrul proiectelor noastre vaste și interesante, cum ar fi de exemplu ca

 • ajutor – producție alimentară (m/f)
 • muncitor în producție (m/f)
 • muncitor necalificat în depozit (m/f)
 • personal de salubrizare (m/f)

Noi de la Randstad dorim să convingem clienții și angajații noștri zilnic prin pasiune și încredere – și să rezolvăm împreună cu Dumneavoastră sarcinile la care ne supune lumea muncii de mâine.

Echipa voastră Randstad din Haren-Hüntel

Herzlich Willkommen bei Randstad RIS Haren-Hüntel

Unser Geschäftsbereich Randstad Inhouse Services (RIS) unterstützt Unternehmen mit großem Bedarf an flexiblem Personal direkt vor Ort – effektiv und effizient. Nach dem Prinzip 'Alles für einen Kunden' sind unsere RIS Spezialisten für ein großes geflügelverarbeitendes Unternehmen der Fleischindustrie in 49733 Haren tätig und koordinieren hierbei das komplette Personalmanagement – von der Rekrutierung geeigneter Mitarbeiter bis zur Personaleinsatzplanung sowie der Kontrolle und Optimierung der Prozesse. Dabei findet die Betreuung auf deutsch, englisch, polnisch und rumänisch statt. 

Am Standort Haren betreuen Sie unsere erfahrenen Spezialisten umfangreich in allen Angelegenheiten der Personaldienstleistung, Personalberatung und Arbeitnehmerüberlassung.

Ihre Vorteile in der Zeitarbeit mit Randstad:

Für unsere Mitarbeiter, die im Kundenunternehmen im Einsatz sind, bedeutet dies eine Tätigkeit mit vielen Vorteilen:

•             Einblicke in unterschiedliche Arbeitsbereiche und Entwicklung zu einer gesuchten Fachkraft

•             Qualifizierungsmöglichkeiten

•             ausführliche Einarbeitung und persönliche Betreuung vor Ort mehrsprachig (deutsch, rumänisch, polnisch, englisch)

•             ein festes, regelmäßiges Einkommen

•             attraktive Sozialleistungen

•             Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld

•             große Übernahmechancen durch unser namhaftes Kundenunternehmen

•             einen flächendeckenden Betriebsrat als zusätzlichen Ansprechpartner

•             kostenloser Gesundheitscheck durch Werksarztzentrum

•             kostenfreie Bereitstellung von Arbeitskleidung und Arbeitsschutzbekleidung

•             Erstattung der Reisekosten bei Umzug (bis zu 150 €)

Attraktive Jobs für Bewerber in Haren-Hüntel, Meppen, Ems und Umgebung

Bewerben Sie sich! In unserer Online-Jobbörse finden Sie laufend attraktive Stellenangebote in unseren interessanten Großprojekten, z.B. als

•             Helfer - Lebensmittelherstellung (m/w)

•             Produktionsmitarbeiter (m/w)

•             Kommissionierer (m/w)

•             Reinigungskraft (m/w)

Wir von Randstad möchten unsere Kunden und Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue mit Leidenschaft und absoluter Verlässlichkeit begeistern – und mit Ihnen zusammen die Aufgaben lösen, die uns die Arbeitswelt von morgen stellt.

Ihr Randstad-Team Haren-Hüntel

Unsere Kontakte

Lisa Loi
Account Specialist Inhouse Services
Tel: +49 (0)5932- 73 55 59 11
Angelika Mazur
Account Specialist Inhouse Services
Tel: +49 (0)5932- 73 55 59 13
Liliana Schmidt
Professional (TOU)
Tel: +49 (0)5932- 73 55 59 14
Malwina Suchetzki
Professional (TOU)
Tel: +49 (0)5932- 73 55 59 12
 

Produktion und Gewerbe

Produktionshelfer sind stark gefragt - Wir bieten abwechslungsreiche Einsatzmöglichkeiten.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf